IPTV, med nödsituationen kommer tillbaka biten men faran är hög

För några dagar, om inte veckor, fortsätter normerna för socialt avstånd för Coronavirus-nödsituationen. Under de senaste två månaderna, just på grund av regeringens restriktiva regler, har många italienare tillbringat sin tid framför TV: n, mellan en TV-serie och en film. Tjänster såsom Nordic IPTV 24, Netflix eller Amazon Prime Video har blivit mycket populära och även den olagliga IPTV har återvänt till spetsen.

IPTV och olaglig streaming: riskerna ökar för alla italienare

Jämfört med förra året är den olagliga strömmande verksamheten betydligt lägre. Också på grund av brottsbekämpningens ingripanden är idag många av de så kallade pezzotti inte längre aktiva av bästa IPTV. De brottsbekämpande organen, genom verksamhet över hela det nationella territoriet, har också stängt de webbplatser som erbjöd nollkostnadsvisning för Sky-kanaler på en TVIP box, eller via IPTV boxar.

Den verkliga motivationen som tidigare drev användare till IPTV var besparingar. Jämfört med våren 2019 är dock olaglig streaming inte längre en bra möjlighet, även ur denna synvinkel

Nyckeln till läsning är riskerna. Alla som förlitar sig på pezzotto i genomsnitt utsätts för böter, vars maximala värde är cirka 30 tusen euro för IPTV Sverige. Fara för är dubbel. Alla som är beroende av olaglig streaming med IPTV Viking bryter mot en norm i strafflagen. Därför föreskrivs det i de mest slående Fallen fängelse från sex månader till högst tre år med Smart IPTV.